Shërbimet e ORL-së

 • Vizita Specialistike nga specialisti i ORL-së
 • Operacioni i tonsillave (bajameve)
 • Korrigjimi i devijimit të septumit të hundës
 • Struma (gusha)
 • Laringu parcial
 • Laringu total
 • Tonzilla
 • Otokliza
 • Septumi
 • Timpanoplastika
 • Gjendra tiroide
 • Gjendra tiroide me tu
 • Plastikë e hundës
 • Ulcus mucosae septi nasi

ORL

Hundë   
Vesh   
Gojë   

Kërkoni Vaksinat

Hepatit A   
Hepatit B