Kirurgjia vaskulare

Ekzaminimi sistematik i enëve të gjakut
Ekzaminimi i enëve të gjakut me ECHO Dopler
Operacioni i venave varikoze (venat e fryra)
Operacioni i strumës (gushës)
Fistulat arterio venoze për hemodializë (rekunstrukcioni dhe korreksioni i tyre)
By-passs (urëzimi) distal i enëve të gjakut
Intervenimet në art

Shërbimet e Kirurgjisë Vaskulare

  • Vena
  • Fistulla
  • Amputim i gishtave
  • Amputim i T-M
  • Amputim krural
  • Amputim femoral
  • Trumbektomi e dorës
  • Trumbektomi e këmbës
  • BY-PASS

Special Info

Mbulimi i sigurimitpo
Mosha e Pacientittë gjitha

Mjekët

DR. Valbon Gashi    
DR. Hajriz Rudari   
DR.Bekim Ademi   
DR. Lulzim Vokrri