Shërbimet e Kirurgjisë Digjestive

 • Laparotomi ose laparoskopi eksplorative
 • Kirurgji e Ezofagut - Achalasia - Procedura e hapur
 • Procedurat kirurgjike te sëmundja e refuksit gastro-ezofageal
 • Procedurat kirurgjike për hernie hiatale ose diafragmale
 • Procedurat kirurgjike në ezofag si pasojë e sëmundjes beninje ose malinje
 • Rasekcion I lukthit si pasojë e sëmundjeve beninje
 • Rasekcion I lukthit si pasojë e sëmundjeve malinje
 • Procedurat paliative kirurgjike të lukthit si pasojë e sëmundjeve malinje
 • Reseksion kirurgjik urgjent I lukthit
 • Trajtimet urgjente kirurgjike pa reseksion të lukthit dhe duodenumit
 • Kirurgjia beriatirke ( kirugjia te pacientët obezë ) - procedurat e hapura
 • Kirurgjia beriatirke ( kirugjia te pacientët obezë ) - procedurat laparoskopike
 • Procedurat kirurgjike të zorrës së hollë te sëmundjet inflamatore, beninje dhe malinje
 • Procedurat kirurgjike paliative të zorrës së hollë te sëmundjet inflamatore, beninje dhe malinje
 • Kirurgjia e kolonit dhe rektumit te sëmundjet inflamatore, beninje dhe malinje - procedurat e hapura
 • Kirurgjia e kolonit dhe rektumit te sëmundjet inflamatore, beninje dhe malinje - procedurat laparoslopike
 • Reconstrukcioni pas procedurës Hartmann's
 • Ablacion tansanal I polipit të rektumit distal
 • Procedurat paliative të kolonit dhe rektumit te sëmundjet inflamatore, beninje dhe malinje
 • Kirurgjia e regjionit anal dhe perianal - Hemorrhoidet, fistula dhe abscesi
 • Kirugjia te sëmundjet parazitare dhe cistike beninje të mëlqisë
 • Kirurgji ( resekcion ) te sëmundjet beninje ose malinje të mëlqisë < 2 segmente
 • Kirurgji ( resekcion ) te sëmundjet beninje ose malinjë të mëlqisë > 2 segmente
 • Kirurgjia te Kolecistiti kalkuloz - procedura e hapur
 • Kirurgjia te Kolecistiti kalkuloz - procedura laparoskopike
 • Kirurgjia te gurët në traktin biliar
 • Kirurgjia ( procedurat resektive ) te trakti biliar në sëmundjet beninje dhe malinje
 • Procedurat paliative te trakti biliar në sëmundjet beninje dhe malinje
 • Procedurat drenazhuese të pankreasit në sëmundjet inflamatore
 • Kirurgjia ( procedurat resektive ) të pankreasit në sëmundjet beninje dhe malinje plus shpenzimet shtese
 • Kirurgjia e shpretkës në sëmundjet beninje dhe malinje - procedurat e hapura
 • Kirurgjia e shpretkës në sëmundjet beninje dhe malinje - procedurat laparoskopike
 • Kirurgjia te tumorët e abdomenit me natyrë beninje dhe malinje me reseksion të kolonit - procedurat e hapura
 • Kirurgjia te tumorët e abdomenit me natyrë beninje dhe malinje me reseksion të kolonit - procedurat laparoskopike
 • Kirurgjia e tumorëve në retropetritoneum pa përhapje në organet e tjera
 • Kirurgjia e tumorëve në retropetritoneum me përhapje në organet e tjera
 • Kirugjia e hernies inguinale, femorale, epigastrike dhe umbilikale
 • Kirurgjia e hernies inguinale dhe femorale - bilateraleSurgical of inguinal, femoral hernias - billateral
 • Kirurgjia e e hernies të murit të përparmë të abdomenit ( deri në 5 cm )
 • Kirurgjia e hernies të murit të përparmë të abdomenit ( deri ne 10 cm )
 • Kirurgjia e hernies voluminoze të murit të përparmë të abdomenit (më e madhe se 10 cm)
 • Kirurgjia e hernies inguinale, femorale, epigastrike dhe umbilikale - procedurat laparoskopike
 • Kirurgjia e hernies inguinale dhe femorale - bilaterale - procedurat laparoskopike
 • Kirurgjia e hernies të murit të përparmë të abdomenit ( deri ne 5 cm ) - procedurat laparoskopike
 • Kirurgjia e hernies të murit të përparmë të abdomenit ( deri ne 10 cm ) - procedurat laparoskopike
 • Kirurgjia te ndryshimet adhesive në kavitetin abdominal
 • Kirurgjia te ndryshimet adhesive në kavitetin abdominal - procedurat laparoskopike
 • Prcedurat kirurgjike urgjente te ileusi si pasojë e ndryshimeve adhesive të zorrëve
 • Procedurat kirurgjike urgjente te ileusi me reseksion të zorrëve të holla
 • Procedurat kirurgjike urgjente te ileusi me reseksion të kolonit
 • Procedurat kirurgjike paliative urgjente në gjendjet e ileusit të zorrëve të holla ose kolonit
 • Procedurat kirurgjike korrektuese të komplikacionet pas intervenimeve kirurgjike të mëparshme
 • Procedurat kirurgjike urgjente te gjakderdhja nga varikset e ezofafut si pasojë e hipertensionit portal
 • Procedurat kirurgjike urgjente te lëndimi I shpretkës
 • Procedurat kirurgjike urgjente te lëndimi I mëlqisë
 • Procedurat kirurgjike urgjente te hernia e inkarceruar inguinale dhe femorale
 • Procedurat kirurgjike urgjente te hernia e inkarceruar e murit të përparmë të abdomenit
 • Procedurat urgjente kirurgjike te peritoniti ( gjendje inflamatore e kavitetit abdominal )
 • Procedurat kirurgjike urgjente te dhimbjet e topitura të abdomenit ose lëndimet e abdomenit
 • Okluzion i Ileostomës
 • Plasimi i tubusit ushqyes enteral
 • Procedurat drenazhuese te pankreatiti kronik
 • Portocat catheter placement
 • Appendtectomia - procedura e hapur
 • Appendicitis acuta phlegmonosa
 • Appendicitis acuta gangrenosa
 • Appendicitis acuta gangrenosa perforativa
 • Appendtectomia - procedura laparoscopike
 • Mastectomia radikale
 • Tumorectomia e gjirit
 • Fibroadenoma e gjirit
 • ERCP