Ekzaminime Kirurgjike

 • Ekzaminimi specialistik
 • Ekzaminim i regjionit perianal me tushë rektale
 • Ekzaminim i regjionit perianal me anoskop
 • Trajtimi kirurgjik i plagës (fashimi)
 • Tamponim i plagës
 • Suturë e plagës
 • Incizioni
 • Ekzaminim kontrollues - dita e parë postopeative
 • Konsulltë mjekësore pa ekzaminim
 • Ekzaminim specialistik kontrollues
 • Mendim i ekspertit mjekësor