Ekperienca Profesionale

2012 e tutje: KAVAJA Hospital

2006 – 2012: Klinika EUROMED

1999 e tutje: Klinika e Kirurgjisë së Fëmijëve në SHSKUK.

 

Edukimi

2016 - Universiteti Mjekësor i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë - Titulli Doktor i Shkencave Mjekësore

2009 - Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë - Titulli Magjistër i Shkencave Mjekësore

2004 – Klinika e Kirurgjisë së Fëmijëve në Prishtinë – Specialist i Kirurgjisë së Fëmijëve

1995 - Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë - Mjek i përgjithshëm

 

Hulumtime dhe Publikime

2010 – 2014: Rezultati funksional i trajtimit të anomalive anorektale te fëmijët - hulumtim në studimet e doktoraturës i realizuar në Prishtinë

2002 – 2004: Anorektoplastika posterior sagitale ne trajtimin e anomalive naorektale ne Kosovë - hulumtim në studimet e magjistraturës raturës i realizuar në Prishtinë

Statovci S, Heta H, Hyseni N, Grajçevci S, Berisha M, Çeku G. TREATMENT OF CHILDREN WITH ANORECTAL MALFORMATIONS—10-YEAR REVIEW. Open Access Library Journal 2015; 2: e1393. http://dx.doi.org/10.4236/oalib.1101393 http://www.oalib.com/paper/3143415#.VQoNlvzF9Xc

Statovci S, Hyseni N, Ahmeti H, Llullaku S, Shefkiu A, Kocinaj D. CHRONIC CONSTIPATION AND MEGARECTUM IN A 14-YEAR-OLD PATIENT OPERATED OF ANORECTAL MALFORMATION—CASE REPORT. Surgical Science, 2015; 6: 157-161. http://dx.doi.org/10.4236/ss.2015.64025 http://file.scirp.org/Html/1-2300863_55178.htm

Statovci S, Grajçevci S, Berisha M, Çeku G, Ademaj I, Ukeperaj K. LATE DIAGNOSIS OF ANORECTAL MALFORMATIONS IN CHILDREN. Surgical Science, 2015; 6: 143-148. http://dx.doi.org/10.4236/ss.2015.63023 http://file.scirp.org/Html/9-2300857_54845.htm etj.

 

Gjuhët e folura

Shqip, Anglisht, Kroatisht

Dr. Sejdi Statovci

Shtetësia:Kosovë
Datëlindja:08.10.1970
Tel:+381 38 60 60 62
E-mail:sejdistatovci@yahoo.com