Kirurgji torakale

  • Vizita Specialistike nga ana e Kirurgut Torakal
  • Ekzaminimi sistematik i gjirit
  • Mastectomia (heqja e gjirit)
  • Fibroadenomat e gjirit
  • Drenazha torakale
  • Torakotomia
  • Diagnostifikimi i sëmundjeve të krahrorit
  • Diagnostifikimi i kancerit të mushkërisë përmes:

1. CNB/FNA biopsisë
2. Bronkoskopisë
3. Biopsisë së hapur tëmushkërisë – Open lunghe biopsy.
4. Biopsia ex tempore e gjirit

  • Të gjitha intervenimet e mundshme me anetezion local në krahëror

1. CNB/FNA biopsisë
2. Bronkoskopisë
3. Biopsisë së hapur tëmushkërisë – Open lunghe biopsy.
4. Biopsia ex tempore e gjirit

Të gjitha intervenimet e mundshme me anetezion local në krahëror

Doktoret

Prof. DR. Mehmet Maxhuni DR. SCI.   
ASS. DR. Floren Kavaja DR. SCi.   
Prof. DR. Avdyl Krasniqi DR. SCI.   
ASS. DR. Besnik Bicaj MR. SCi.   
Dr. Arsim Ajeti   

Doktoret

Prof. DR. Avdyl Krasniqi DR. SCI.   
Prof. DR. Mehmet Maxhuni DR. SCI.   
ASS. DR. Besnik Bicaj MR. SCi.   
Dr. Arsim Ajeti