Shërbimet Endoskopike

Shërbimet Endoskopike

Shërbimi Endoskopik
• Bronkoskopia me anestezion
• Kollonoskopi me anestezion
• Gastroskopia me anestezion
• Kollonoskopia pa anestezion
• Gastroskopia pa anestezion…

Read More