Shërbimet Ortopedike

Shërbimet Ortopedike

Ortopedia ne Kavajahospital
Vizita specialistike nga ana e Ortopedit
Arthroscopia
Protezat e kërdhokulës (kukut) (totale dhe parciale)
Ultrazëri i kërdhokullave tek fëmijët…

Read More