Kirurgji e Përgjithshme – Abdominale

Kirurgji e Përgjithshme – Abdominale

Kirurgji e përgjithshme dhe abdominale

Hernia inguinale, femorale, umbilicale, Laparocela (operimi bëhet pa rrjet dhe me rrjetë)
Kolecystectomia (gurët në idhëz) e hapur dhe Laparaskopike
Hemoroidet, Fistula, abscessi anal…

Read More