Ekzaminimet Radiologjike

Ekzaminimet Radiologjike

Ekzaminimet me tomografi të kompjuterizuar

CT e trurit
CT e hapesirave paranazale
CT e strukturave maksilofaciale
CT e qafes
CT e toraksit
CT e abdomenit
CT e pelvikut
CT e abdomenit dhe pelvikuit
CT e kurrizit cervikal
CT e kurrizit torakal
CT e kurrizit lumbosakral

Read More