Ekzaminime Kirurgjike

Ekzaminime Kirurgjike

• Ekzaminimi specialistik
• Ekzaminim i regjionit perianal me tushë rektale
• Ekzaminim i regjionit perianal me anoskop
• Trajtimi kirurgjik i plagës (fashimi)
• Tamponim i plagës
• Suturë e plagës
• Incizioni…

Read More