• Vizita Specialistike nga specialisti i ORL-së
  • Operacioni i tonsillave (bajameve)
  • Korrigjimi i devijimit të septumit të hundës
  • Struma (gusha)
        [simple-staff-list group=”ORL”]