Kryejmë të gjitha analizat: hematoloogjike, biokimike hormonale dhe imunologjike

            [simple-staff-list group=”Laboratori”]